Privacy Policy

 

Wie zijn wij? En algemeen informatie

Deze Privacy Policy heeft als doel u informatie te verstrekken over hoe Miibiza (hierna gezamenlijk aangeduid als “Miibiza”, “wij”, “ons” of “onze” in deze Privacy Policy) uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt via uw gebruik van deze website of anderszins, inclusief alle gegevens die u mogelijk verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief of een product of dienst koopt.

Deze website is niet bedoeld voor kinderen en we verzamelen niet bewust gegevens over kinderen.

Als u vragen heeft over deze Privacy Policy, inclusief verzoeken om uw wettelijke rechten uit te oefenen zoals uiteengezet aan de onderzijde van deze pagina, neem dan contact met ons op via de hieronder vermelde gegevens.

Wijzigingen in de Privacy Policy en uw plicht om ons op de hoogte te stellen van wijzigingen. Wij houden onze Privacy Policy regelmatig tegen het licht. Deze versie is voor het laatst bijgewerkt op oktober 2023. Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die wij over u bewaren accuraat en actueel zijn. Houd ons alstublieft op de hoogte als uw persoonsgegevens veranderen gedurende uw relatie met ons.

 

Links naar derde partijen

Deze website kan links bevatten naar websites van derden, plug-ins en applicaties. Door op die links te klikken of deze verbindingen in te schakelen, kunnen derden gegevens over u verzamelen of delen. Wij hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer u onze website verlaat, raden wij u aan om het privacybeleid van elke website die u bezoekt te lezen.

 

De data die we verzamelen

Persoonsgegevens, of persoonlijke informatie, verwijst naar alle informatie over een individu aan de hand waarvan die persoon kan worden geïdentificeerd. Het omvat geen gegevens waaruit de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens).

We verzamelen ook, gebruiken en delen geaggregeerde gegevens, zoals statistische of demografische gegevens, voor welk doel dan ook. Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonsgegevens, maar worden in de wet niet beschouwd als persoonsgegevens, omdat deze gegevens uw identiteit niet direct of indirect zullen onthullen. Zo kunnen we bijvoorbeeld uw gebruiksgegevens samenvoegen om het percentage gebruikers te berekenen dat toegang heeft tot een specifieke functie op de website. Als we echter geaggregeerde gegevens combineren of koppelen aan uw persoonsgegevens, zodat deze u direct of indirect kunnen identificeren, behandelen we de gecombineerde gegevens als persoonsgegevens die zullen worden gebruikt in overeenstemming met dit privacybeleid. We verzamelen geen bijzondere categorieën persoonsgegevens over u (dit omvat gegevens over uw ras of etniciteit, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, lidmaatschap van een vakbond, informatie over uw gezondheid, en genetische en biometrische gegevens).

Als we wettelijk verplicht zijn persoonsgegevens te verzamelen of te voldoen aan de voorwaarden van een contract dat we met u hebben, en u verzuimt deze gegevens te verstrekken wanneer daarom wordt gevraagd, kunnen we mogelijk het contract dat we hebben of proberen aan te gaan met u niet uitvoeren (bijvoorbeeld om u producten of diensten te leveren). In dat geval moeten we mogelijk een product of dienst annuleren die u bij ons heeft, maar we zullen u hiervan op de hoogte stellen

 

Hoe wordt deze informatie verzameld?

We gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over u te verzamelen, waaronder:

 • Directe interacties. U kunt ons uw identiteits-, contact- en financiële gegevens geven wanneer u met ons correspondeert per post, telefoon, e-mail of anderszins. Dit omvat persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u:
 • een bestelling plaatst via onze website of onze producten of diensten op andere manieren aanschaft;
 • een account aanmaakt op onze website;
 • zich abonneert op onze dienst of publicaties (inclusief onze nieuwsbrief);
 • verzoekt om marketingmateriaal te ontvangen;
 • deelneemt aan een wedstrijd, promotie of enquête; of
 • ons feedback geeft of contact met ons opneemt.
 • Geautomatiseerde technologieën of interacties. Terwijl u met onze website interageert, zullen we automatisch technische gegevens over uw apparatuur, browse-acties en -patronen verzamelen. We verzamelen deze persoonsgegevens door gebruik te maken van cookies, serverlogs en andere vergelijkbare technologieën.
 • Derden of openbaar beschikbare bronnen. We kunnen persoonsgegevens over u ontvangen van verschillende derden en openbare bronnen, zoals hieronder uiteengezet:
 • Technische gegevens van analytische providers zoals Google.
 • Contact-, financiële en transactiegegevens van leveranciers van technische, betalings- en bezorgdiensten gevestigd in Nederland.

 

Doelen voor het gebruik van uw data

Hieronder hebben we een beschrijving gegeven van alle manieren waarop we van plan zijn uw persoonsgegevens te gebruiken, en op welke wettelijke grondslag wij ons hiervoor baseren. Waar van toepassing hebben we ook geïdentificeerd wat onze legitieme belangen zijn.

Houd er rekening mee dat we uw persoonsgegevens voor meer dan één wettelijke grond kunnen verwerken, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor we uw gegevens gebruiken. Neem contact met ons op als u informatie nodig heeft over de specifieke wettelijke grondslag waarop we vertrouwen om uw persoonsgegevens te verwerken wanneer er meer dan één grondslag is vermeld in de onderstaande tabel.

 

Marketing

We streven ernaar u keuzes te bieden met betrekking tot bepaalde gebruiksmogelijkheden van persoonsgegevens, met name op het gebied van marketing en reclame. U ontvangt marketingcommunicatie van ons (inclusief onze nieuwsbrief) als u informatie bij ons heeft opgevraagd en u zich niet hebt afgemeld voor het ontvangen van dergelijke marketing. Voordat we uw persoonsgegevens delen met een derde partij voor marketingdoeleinden, zullen we uw uitdrukkelijke toestemming vragen. U kunt ons of derden op elk moment vragen om te stoppen met het sturen van marketingberichten door de uitschrijflinks in elk marketingbericht dat naar u is verzonden te volgen of door op elk moment contact met ons op te nemen.

 

Wijziging van het doel

We zullen uw persoonsgegevens alleen bewaren zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is om de doeleinden te vervullen waarvoor we ze hebben verzameld, inclusief voor het voldoen aan wettelijke, regelgevende, fiscale, boekhoudkundige of rapportageverplichtingen. We kunnen uw persoonsgegevens langer bewaren in het geval van een klacht of als we redelijkerwijs geloven dat er een kans op een rechtszaak bestaat met betrekking tot onze relatie met u.

Om de juiste bewaartermijn voor persoonsgegevens te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het mogelijke risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken en of we die doeleinden kunnen bereiken via andere middelen, en de toepasselijke wettelijke, regelgevende, fiscale, boekhoudkundige of andere vereisten.

In bepaalde omstandigheden kunt u ons vragen om uw gegevens te verwijderen: zie hieronder (Uw wettelijke rechten) voor verdere informatie. In sommige gevallen zullen we uw persoonsgegevens anonimiseren (zodat deze niet langer aan u kunnen worden gekoppeld) voor onderzoeks- of statistische doeleinden, in welk geval we deze informatie zonder verdere kennisgeving aan u onbeperkt kunnen gebruiken.

 

Uitoefenen van rechten

Mocht u bezwaar hebben tegen het (verdere) gebruik van uw persoonsgegevens, dan kan u te allen tijde contact met ons opnemen, opdat wij tot verwijdering overgaan.

Om verzoek om verwijdering dient schriftelijk te geschieden via:

info@miibiza.nl

of:
Miibiza floral preservation

Oudlandsestraat 72

4651ME Steenbergen